Επικοινωνία

Γερμανικά για Έλληνες
Μαρίνα Αργυροηλιοπούλου
Πύλου 13 Χαλάνδρι 15232
Τηλέφωνο επικοινωνίας :  2112217371   6937101992

email: info@argyroiliopoulou.gr