Η Μέθοδος

Η μέθοδος Ελληνογερμανικού Γλωσσικού Συσχετισμού Deutsch für Griechen διδάσκει στον μαθητή όχι μόνο τα κομμάτια που συνθέτουν την γλώσσα, αλλά και την τεχνική να τα συνδέει μεταξύ τους, σκεπτόμενος στην μητρική του γλώσσα. Παίρνει ως σταθερό σημείο για τη σύγκριση των δύο γλωσσών, την ανάγκη τόσο του Έλληνα όσο και του Γερμανού να εκφράσουν ακριβώς τις ίδιες έννοιες, και βρίσκει τα κλειδιά που θα μεταφέρουν ακριβώς το ίδιο νόημα, με ακριβώς το ίδιο ύφος από τα ελληνικά στα γερμανικά. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει βαθιά γνώση των γερμανικών και, το κυριότερο, να ελέγχει ο ίδιος την ορθότητα όσων λέει. Κάνει ευκολότερη την κατανόηση της γερμανικής γλώσσας και δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να δει το μάθημα σαν παιχνίδι και να το αγαπήσει. Αυτή η μέθοδος κάνει τον μαθητή να αισθάνεται έξυπνος και ικανός.