βρείτε την ταυτότητα του ρήματος!

finden               =     βρίσκω fahren               =     εποχούμαι schneiden         =     κόβω                 wissen               =     ξέρω lassen                =     αφήνω vergessen          =     ξεχνάω verschwinden  =     εξαφανίζομαι fliegen               =     πετώ laufen               Read More …