Τα Τμήματα

Τα Τμήματα Ενηλίκων

Οι ενήλικες παρακολουθούν τμήματα που λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα. Τα κάθε μάθημα διαρκεί δύο ώρες. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Β1, Β2, Γ1, Γ2) στο Goethe Institut Athen. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, διότι έτσι δημιουργούν μια tmimata01τεχνητή πίεση που τους βοηθά να συμμετέχουν το ίδιο ενεργά στο μάθημα, πράγμα που εξασφαλίζει την ενιαία πρόοδο όλης της ομάδας, για την οποία κάθε μέλος της είναι υπεύθυνο. Τα μαθήματα  είναι έτσι οργανωμένα ώστε οι μαθητές να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο διάβασμα στο σπίτι (δύο ώρες περίπου για κάθε δίωρο). Μέσα στην τάξη λύνονται όλες οι πιθανές απορίες, πριν καν εκφραστούν από τους μαθητές, μερικές φορές πριν καν τις σκεφτούν οι μαθητές. Το μάθημα είναι πολύ ζωντανό, οι δύο ώρες περνούν ευχάριστα. Οι ομάδες έχουν τόσους μαθητές, ώστε να υπάρχει χρόνος παραγωγικής σχέσης του μαθητή με τη γλώσσα, ειδικά στον προφορικό λόγο.