Τεστ 1

Παράδειγμα της μεθόδου Τεστ 1

Ας προσπαθήσουμε τώρα να λύσουμε το Tεστ 1: