Τμήματα παιδιών και εφήβων

Τα Τμήματα Παιδιών & Εφήβων

Τα παιδιά της τρίτης δημοτικού μπορούν να παρακολουθήσουν μια δοκιμαστική χρονιά, εντελώς δωρεάν, με σκοπό να γνωρίσουν την γερμανική γλώσσα και να την αγαπήσουν. Τα μαθήματα γίνονται μια ώρα κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά στο τέλος της χρονιάς παρουσιάζουν ένα μικρό θεατρικό, που έχουν φτtmhmata-paidion-efivonιάξει τα ίδια κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Τα παιδιά που ετοιμάζονται για τα πιστοποιητικά Β1, Β2 και Γ1 παρακολουθούν τμήματα που λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα. Τα κάθε μάθημα διαρκεί μιάμιση ώρα. Στο τέλος της τρίτης σχολικής χρονιάς, οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1, στο τέλος της πέμπτης χρονιάς για το Β2, και στο τέλος της έκτης χρονιάς για το Γ1, στο Goethe Institut Athen. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, διότι έτσι δημιουργούν μια τεχνητή πίεση που τους βοηθά να συμμετέχουν το ίδιο ενεργά στο μάθημα, πράγμα που εξασφαλίζει την ενιαία πρόοδο όλης της ομάδας, για την οποία κάθε μέλος της είναι υπεύθυνο. Τα μαθήματα  είναι έτσι οργανωμένα, ώστε οι μαθητές να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο διάβασμα στο σπίτι (μια ώρα για κάθε μάθημα). Μέσα στην τάξη λύνονται όλες οι πιθανές απορίες, πριν καν εκφραστούν από τους μαθητές, μερικές φορές πριν καν τις σκεφτούν οι μαθητές. Το μάθημα είναι πολύ ζωντανό, η μιάμιση ώρα περνάει ευχάριστα. Η εξάσκηση γίνεται μέσα στην τάξη με επιτραπέζια παιχνίδια ή παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά αγαπούν τα γερμανικά, διότι με αυτή τη μέθοδο νοιώθουν ικανά, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουν πολύ από τον πολύτιμο πια ελεύθερο χρόνο τους. Η συνεργασία με τα μέλη της ομάδας, ο παιδικός ανταγωνισμός, το γέλιο, το παιχνίδι είναι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται προκειμένου να καταγραφούν οι κανόνες και το λεξιλόγιο στο μυαλό των παιδιών. Τα παιδιά έρχονται ευχαρίστως στο μάθημα, πράγμα που θεωρούμε μεγάλη επιτυχία του σχολείου μας.