Υλικό

 

Η ενότητα «Υλικό» χωρίζεται σε τρεις υποενότητες που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα γνώσεων των μαθητών: Β1, Β2 και Γ1. Σε κάθε επίπεδο θα μπορείτε να βρίσκετε ασκήσεις και στο τέλος κάθε άσκησης, θα μπορείτε να βρείτε τις λύσεις για να ελέγξετε μόνοι τις απαντήσεις σας. Συνεχώς θα προσθέτουμε νέες ασκήσεις.
Καλή επιτυχία!

 

 

STUFE

BEREICH

ÜBUNG

B1

Artikel

Quiz: Βρείτε τό άρθρο!

Βρείτε το άρθρο!

 Pronomen

 Βρείτε τη σωστή αντωνυμία!

Quiz,  καλή διασκέδαση!

Spiel: Ziehe die Wörter in die richtigen Felder!

 

Präpositionen

δίπτωτες προθέσεις, μέρος 1ο

Quiz: στάση ή κίνηση;

«για»

«με»

Quiz: Βρείτε το σωστό χρονικό προσδιορισμό!

Προθέσεις με δοτική, quiz και άλλα παιχνίδια

 

Adjektivendungen

Συμπληρώστε την κατάληξη!

Quiz, καλή διασκέδαση!

 

Vorsilben

 trennbare Verben

 

Komparation

 

 

Zeitformen

ανώμαλα ρήματα, μέρος 1ο

Märchen: Die Sterntaler, Lückentest

 

der Gebrauch von Präteritum und Perfekt

 

 

Nebensätze

 

 

Passiv

 

 

Modalverben

 

 

 Konjunktiv II

 

 

allgemeines  Quiz: βρες το στα Γερμανικά, 1

Quiz: βρες το στα Γερμανικά, 2

Quiz: βρες το στα Γερμανικά,3

Memory: Wortschatz 1

 B2

Artikel

 

 

Pronomen

 starke Verben

 

Präpositionen

 

 

Adjektivendungen

 

 

 Vorsilben

 

 

 Komparation

 

 

 Verben (-ομαι)

 

 

 Nebensätze

 

 

Passiv

 Quiz: Ποια είναι η σωστή μετάφραση;

 

Modalverben

 

 

Konjunktiv I (indirekte Rede)

 Σχηματίστε πλάγιο λόγο!

 

Konjunktiv II

 

 

 allgemeines

 διόρθωσε τα λάθη!

C1

Präpositionen

 

 

Vorsilben

 

 

allgemeines

Alexander Moissi, Lückentest

Relativsätze bilden