Υλικό

  STUFE BEREICH ÜBUNG B1 Artikel  Βρείτε το σωστό άρθρο, μέρος 1ο! Βρείτε το σωστό άρθρο, μέρος 2o!  Pronomen  Quizz 1   Präpositionen δίπτωτες προθέσεις, μέρος 1ο “για” “με” Quiz: βρείτε το σωστό χρονικό προσδιορισμό!   Adjektivendungen  Συμπληρώστε την κατάληξη! Read More …