Ασκήσεις

Η ενότητα “Ασκήσεις” χωρίζεται σε τρεις υποενότητες που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα γνώσεων των μαθητών: Β1, Β2 και Γ1. Σε κάθε επίπεδο θα μπορείτε να λύνετε ασκήσεις και στο τέλος κάθε άσκησης, θα υπάρχουν λύσεις για να ελέγξετε μόνοι τις απαντήσεις σας.  Παρακάτω θα βρείτε πίνακα περιεχομένων ανά τομέα της γραμματικής, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ευκολότερα, τι θέλετε να εξασκείσετε κάθε φορά. Συνεχώς θα προσθέτουμε νέες ασκήσεις.

Καλή επιτυχία!

BEREICH

ÜBUNG

Artikel

  Quiz: Βρείτε τό άρθρο!

Βρείτε το άρθρο!

 Pronomen

 Βρείτε τη σωστή αντωνυμία!

Quiz για εξάσκηση των αντωνυμιών!

Spiel: Ποια αντωνυμία λείπει;

Präpositionen

Ασκήσεις με τις 9 δίπτωτες προθέσεις

Quiz: στάση ή κίνηση;

“για”

“με”

Quiz: Βρείτε το σωστό χρονικό προσδιορισμό!

Προθέσεις με δοτική,

quiz και άλλα παιχνίδια

με ποια πρόθεση συντάσσεται το ρήμα;

Διάλεξε την πρόταση με την σωστή πρόθεση!

Διάλεξε το σωστό εμπρόθετο αντικείμενο!

Adjektivendungen

Συμπληρώστε την σωστή κατάληξη επιθέτου!

Συμπλήρωσε το σωστό επίθετο! Lückentest

Quiz, για εξάσκηση των παραθετικών και των καταλήξεων των επιθέτων!

Vorsilben

 trennbare Verben

Komparation

 

Zeitformen

βρείτε την ταυτότητα του ρήματος!

Märchen: Die Sterntaler, Lückentest

Nebensätze

 Relativsätze bilden

Passiv

 Quiz: Ποια είναι η σωστή μετάφραση;

Modalverben

 

 Konjunktiv 

 Σχηματίστε πλάγιο λόγο!

Wortschatz

 Quiz: Kleidung

Memory: die Kleidung

Quiz: Schule

Quiz: Wohnung

Memory: Die Wohnung

Memory: zu Hause

Memory: die Stadt (τρία παιχνίδια)

Memory: Der Zoo

Weihnachtsmemory

Memory: Im Obstgeschäft

Memory: Pizzeria

Memory: die Natur

Memory: Finde das Gegenteil der Eigenschaften (3 Spiele)

Memory mit Verben Nr 1

Memory: ρήματα που δείχνουν τρόπο

Memory: ρήματα που δείχνουν τρόπο 2

ρήματα που προκαλούν συναισθήματα

“αποκτώ” 

“παραιτούμαι”

 sonstiges

Alexander Moissi, Lückentest  

Telekommunikation: Lückentest