Υλικό

 

STUFE

BEREICH

ÜBUNG

B1

Artikel

 Βρείτε το σωστό άρθρο, μέρος 1ο!

Βρείτε το σωστό άρθρο, μέρος 2o!

 Pronomen

 Quizz 1
 

Präpositionen

δίπτωτες προθέσεις, μέρος 1ο

“για”

“με”

Quiz: βρείτε το σωστό χρονικό προσδιορισμό!

 

Adjektivendungen

 Συμπληρώστε την κατάληξη!

 

Vorsilben

 

 

Komparation

 

 

Zeitformen

ανώμαλα ρήματα, μέρος 1ο

Märchen: Die Sterntaler, Lückentest

 

der Gebrauch von Präteritum und Perfekt

 

 

starke Verben

 

 

Nebensätze

 

 

Passiv

 

 

Modalverben

 

 

Konjunktiv II (Gegenwart)

 

 

allgemeines

 korrigiere die Fehler

B2

Artikel

 

 

Pronomen

 

 

Präpositionen

 

 

Adjektivendungen

 

 

Vorsilben

 

 

Komparation

 

 

Verben (-ομαι)

 

 

Zustandspassiv

 

 

Modalverben

 

 

Konjunktiv I (indirekte Rede)

 

 

Konjunktiv II

 

 

Wortschatzübungen

 

C1

Präpositionen

 

 

Vorsilben

 

 

allgemeines

Alexander Moissi, Lückentest

 

 

 

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *